Grensoverschrijdende benadering

Gerelateerde afbeelding

Een zogenoemde ‘corpora te identity’ van een organisatie is dan van wezenlijk belang. Het gaat dan niet zozeer om een organisatiecultuur die zich beperkt tot een vignet, een huisstijl en dergelijke, als wel om een organisatiecultuur waarin medewerkers zich kunnen identificeren met de filosofie van hun kantoorruimte huren eindhoven organisatie. Dit vereist een organisatieklimaat waarin een ieder: kennis heeft kunnen nemen van helder geformuleerde organisatiedoelstellingen; het vertrouwen heeft in de juistheid daarvan; de eigen taken herkent als een bijdrage tot die doelstellingen; zich met animo wil inzetten voor de realisatie daarvan. Een van de belangrijkste kwaliteiten die nodig zijn voor een snel veranderende wereld is grensoverschrijdende capaciteit. Door het betrekken van de omgeving in de eigen activiteiten kan alert op de veranderingen worden ingespeeld. Deze kantoorruimte huren utrecht grensoverschrijdende benadering speelt op drie niveaus binnen een organisatie. Op strategisch niveau raakt dit de omgeving die inwerkt op de organisatie en de organisatie die de omgeving beïnvloedt door haar diensten en maatschappelijke toegevoegde waarde. Voeling houden met het buitengebeuren is daarom essentieel. Samenleving, bedrijfsleven en politiek zijn zeer met elkaar verweven. Ondernemingsactiviteiten richting politieke partijen, overleg op kantoorruimte huren rotterdam werkgeversniveau richting werknemer, overleg op bedrijfstakniveau richting regulier onderwijs zijn er de voorbeelden van. Op organisatorisch niveau staat de manager op het knooppunt van de ondernemingsactiviteiten en dient hij bij zijn beleidsvoornemens en zijn activiteiten de omgeving te betrekken. Hij moet grensoverschrijdende capaciteiten bezitten om op de kwaliteit van de dienstverlening, de klantoriëntatie, de servicebereidheid te kunnen worden aangesproken. Ook wordt hier de kwaliteitseis van interdisciplinair en multicultureel kunnen denken en handelen gesteld (inclusief veranderk undige aspecten). Op het operationele niveau wordt de effectiviteit van de onderneming in hoge mate bepaald door de wijze waarop de individuele medewerker in staat zal zijn te communiceren met zijn omgeving: de externe klanten, maar daarnaast ook de interne klanten of de systemen van de klanten. De verschuiving van verantwoordelijkheden naar uitvoerende eenheden die in directe interactie met elkaar kantoorruimte huren amsterdam problemen aanpakken en oplossen, of binnen dienstverlenende bedrijven de verschuiving van back-office naar front-office, zal bijna iedere medewerker openingen verschaffen om zich intensief met de omgeving, in het bijzonder met de klant, bezig te houden. Bij deze grensoverschrijdende benadering gaat het dan niet alleen om het doorbreken en effectief omgaan met grenzen binnen een organisatie en het overschrijden van externe grenzen tussen organisatie en partijen in de omgeving, maar bovendien ook nog eens om geografische en culturele grenzen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *