De organisatorische opzet van bedrijven

Gerelateerde afbeelding

In dit hoofdstuk staat procesbeheersing centraal. Structureren dient de voortgang van processen te bevorderen. Als de ‘natuurlijke’ loop van functionele processen in een organisatie stokt en de processen niet soepel op elkaar aansluiten, dienen processen opnieuw in kaart te worden gebracht.
In bedrijven en instellingen komen allerlei problemen aan de orde en moeten steeds opnieuw beslissingen worden genomen op basis van beschikbare interne en externe informatie. Wanneer de beslissingen in een organisatie op enkele hoofdonderwerpen worden teruggevoerd, dan zijn dit de beslissingen over: de positionering van een organisatie (externe afstemming); de organisatorische opzet (structurering); de dagelijkse procesregeling (interne afstemming).
Het eerste hoofdonderwerp is in hoofdstuk 4 uitgediept. De organisatorische opzet van bedrijven en instellingen is in hoofdstuk 6 en 7 aan de orde geweest. De dagelijkse procesregeling is in hoofdstuk 8, 9, 10 en 11 besproken. Het gedeelte over de dagelijkse procesregeling sluiten we af door samengevat nader inzicht te geven in verschillende bedrijfsprocessen. Procesbeheersing staat daarbij steeds voorop. Eerst gaan we in op de essentie van procesbeheersing. Daarna worden verschillende bedrijfsprocessen in kaart gebracht. In hoofdstuk 10 en 11, waar methoden en technieken van planning, besturing van actie en informatievoorziening aan de orde kwamen, zijn hiervoor aanknopingspunten te vinden. Overigens biedt dit tevens uitgangspunten om tot herontwerp van bedrijfsprocessen te komen. Hierbij kan gesteld worden dat het principe van procesbeheersing en het uitgaan van processen bij ontwerp van organisaties al een oude gedachte is. De methode van herontwerp kan echter als ‘nieuw’ worden betiteld. Het proces van leidinggeven en kantoorruimte apeldoorn organiseren vervult een sturende functie ten opzichte van de uitvoerende processen in een organisatie. In de uitvoerende productieprocessen vindt de daadwerkelijke omvorming plaats van de hulpbronnen uit de omgeving. In productieprocessen en processen van dienstverlening vindt met andere woorden technische omvorming plaats en wordt waarde toegevoegd, waarna producten of diensten aan de omgeving ter beschikking worden gesteld. In figuur 1 2.1 is dit proces schematisch weergegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *