Terra Nova

Gerelateerde afbeelding

Terra Nova heeft als doel om het recht om geld te scheppen weer bij de overheden neer te leggen. De overheid hoeft name! ijk geen rente aan zichzelf te betalen en dat zorgt ervoor dat zij het volledige bruto nationaal product voor het eigen volk kan inzetten. In feite wordt de macht over het financiële systeem weer teruggegeven aan de mensen, zodat zij weer zeggenschap krijgen over hun eigen geld. Nu verdwijnt er veel geld naar rente en aflossing van de schulden bij private partijen. Terra Nova bereikt zijn doel door mensen bewust te maken van de misstanden in het huidige financiële systeem. Massaal verzet van burgers tegen het huidige systeem is de enige manier om het systeem te breken. Niets is bestand tegen de kracht van de massa, zelfs de llluminati niet. We moeten ons overheidsbudget stoppen in onderwijs, zorg en armoedebestrijding in plaats van in rentebetalingen voor nationale schulden, die inmiddels tot astronomische bedragen zijn opgelopen. In de Verenigde Staten is de schuld bijvoorbeeld al zestien biljoen dollar en deze loopt elke seconde met vijfenveertigduizend dollar op. Kun je nagaan wat er maatschappelijk kan gebeuren als de rentebetalingen en aflossingen van schulden wegvallen om te kunnen investeren in burgers. We zijn momenteel beland in de eindfase van het systeem, waarin de llluminati het voor het zeggen hebben. De wereld verwordt langzaam tot een chaos, waarin destructie en angst heersen. Na de bankencrisis is de kredietverlening stilgevallen, waardoor de reële economie knarsend tot stilstand is gebracht en het Westen in een armoedeval terecht dreigt te komen. Als reactie op de crisis is er een enorme afbraak van sociale verworvenheden gaande en raken mensen ontevreden. De macht van bedrijfsruimte apeldoorn nationale regeringen is overgedragen aan één centrale dictatoriale regering in Brussel en aan de federale regering in Washington, die nauwe banden onderhouden met de llluminati. Het wordt hoog tijd dat mensen zich bewust worden van wat er allemaal gaande is en hoe hun levens worden gemanipuleerd. Het verspreiden van deze boodschap is je voornaamste taak de komende jaren als lid van het genootschap Terra Nova! Kom, ik breng je naar het vliegveld.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *