Het allesomvattende, intelligente veld

Gerelateerde afbeelding

Het kan niet anders zijn dan dat er in de vierde dimensie blijkbaar krachten spelen die wij nu nog niet kunnen bevatten. In ieder geval ben ik door het schrijven van dit boek sterker gaan geloven in de flow van het leven en in het allesomvattende, intelligente veld dat de wereld lijkt te besturen. Het doel van ons leven hier op aarde is om in de flow van het leven te stappen en je te laten meevoeren door deze stroom. Dat is de basis om je ziel te laten rijpen en deze te ontwikkelen totdat je uiteindelijk verlicht bent. Boeddha was ooit zijn tijd ver vooruit. Door mee te gaan in de flow van het leven, ga je ervaren dat je ‘per toeval’ dingen en gebeurtenissen op je pad krijgt, waaraan je plezier kunt beleven of waarvan je als mens kunt groeien. Gebruik deze ‘toevallige’ ontmoetingen of gebeurtenissen goed en geluk is je deel. Als je daarentegen besluit om de flow te negeren en eigenwijs je eigen pad kiest, wordt het leven een stuk zwaarder. Niet voor niets raken zovelen van het pad af en belanden in een burn-out of in een depressie. De mens is nietig vergeleken met Het Veld.
Mijn tafelgenoot Arjan is ondertussen gaan zitten. Drie weken geleden, net na kerst, heb ik hem het manuscript toegezonden met het verzoek om dit verhaal te lezen. Vervolgens hebben we deze lunchafspraak gemaakt om zijn opmerkingen mondeling door te spreken. Die afspraak is op mijn verjaardag vandaag in Amsterdam Zuid-Oost. Ik roer door mijn cappuccino en luister naar het verslag van Arjan over De vierde dimensie. “Het verhaal beschrijft de kern van de vierde dimensie Hans Peter,” zegt hij. “Het is niet zomaar geweest dat ik je de vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln heb gestuurd.” “Hoe kwam het dat je uitgerekend mij deze e-mail heb gestuurd?” vraag ik. “Ik had je boek Ki gelezen en dat verhaal had me geraakt. Toen ik het boek Ki uit had gelezen, kreeg ik sterk het flexplek apeldoorn gevoel om je de vergelijking tussen de parallelle levens van John F. Kennedy en Abraham Lincoln op te sturen.” “Dank daarvoor,” zeg ik. “Het heeft een proces in werking gezet waardoor dit boek tot stand is gekomen.” “Het is een bijzonder boek geworden, dat is me wel duide1 ijk,” antwoordt Arjan. “Ik begrijp dat je meer mensen ervan bewust wilt maken dat ons huidige groeimodel is uitgewerkt. Het financiële systeem moet op de schop om de macht terug te geven aan het volk. Het economische model van ongebreidelde groei moet naar een model van duurzaamheid of misschien zelfs in de westerse landen naar stagnatie. We kunnen niet eindeloos blijven doorgroeien zonder dat we ernstige schade toebrengen aan de aarde, de natuur en uiteindelijk aan de mens zelf. Dat vind ik de belangrijkste boodschap uit je boek. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin de menselijkheid terugkeert in onze samenleving. Jouw boek “De vierde dimensie gaat daaraan bijdragen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *