Verschillende ondernemingsgebieden

Gerelateerde afbeelding

Ten slotte zullen ondernemingen hun core competences moeten uitwerken en vastleggen in een ‘strategie architecture’. Een strategie architecture kan worden gezien als een staalkaart voor de toekomst. Hierin worden de verbanden tussen de behoeften van de consumenten vastgelegd met de core competences die hiervoor ontwikkeld moeten worden, alsmede de technologieën die hiertoe geïdentificeerd moeten worden.
2.8 Strategisch management en informatiesystemen
Het is van wezenlijk belang dat men ten behoeve van het proces van strategisch management beschikt over goede informatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat een strategie alleen ontwikkeld kan worden met behulp van tijdig beschikbare, en juiste informatie!
Toch blijkt informatie in veel organisaties nogal eens te ontbreken. Ondanks (of wellicht dank zij) de toenemende automatisering is in veel ondernemingen een grote overtolligheid aan gegevens, maar een gebrek aan informatie. Dit vloeit ten dele vergaderruimte zwolle voort uit de wijze waarop door veel organisaties is geautomatiseerd. De bekende ‘eilandautomatisering’, waarbij iedere business unit, afdeling en zelfs werkplek zelfstandig is geautomatiseerd, kan dit in de hand hebben gewerkt. Een andere reden is dat er vaak verschillende informatiesystemen naast elkaar worden gebruikt. Dank zij de standaardisatie van programmeertalen, besturingssystemen, applicaties en net\verken wordt de onderlinge koppeling en communicatie steeds eenvoudiger en kunnen deze problemen worden ondervangen. Informatie speelt een cruciale rol bij de besturing van de moderne organisatie.
Ten behoeve van verschillende ondernemingsgebieden zijn er inmiddels sofnvare-toepassingen ontwikkeld die het de ondernemingsleiding en het management mogelijk maken snel over relevante informatie te beschikken. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan verkoop-, marketing-, personeel-en financiële informatiesystemen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *