Omgeving en organisatie

Gerelateerde afbeelding

Het is van groot belang dat de directie en het personeel van de overgenomen onderneming voldoende worden geïnformeerd en betrokken bij de samen. Krasnapolsky koopt Golden Tulip Krasnapolsky wordt voor omgerekend 320 miljoen gulden de nieuwe eigenaar van Golden Tulip International. Hierdoor ontstaat de grootste hotelketen van Nederland met 39 hotels, vier restaurants en bijna tweeduizend werknemers. Krasnapolsky en Golden Tulip denken met het samengaan hun positie op de thuismarkt te versterken, vooral in Amsterdam en de rest van de Randstad, waar het nieuwe concern zijn zwaartepunt heeft. Het nieuwe bedrijf verwacht ook sterker te staan in Europa, waar de laatste tijd veel ketens samenwerking zoeken. Krasnapolsky en Golden Tulip stellen vast dat het samengaan leidt tot een hotelketen van ‘Europees formaat; die voordelen kan behalen uit betere bestanden van de klanten, het gebruik van nieuwe media en marketing. De nieuwe flexplek apeldoorn combinatie verwacht versneld te kunnen groeien in Europa.
Bron: de Volkskr.nt, juni 1998
smelting. Er dreigt een vacuüm als er niet snel duidelijkheid komt over de nieuw te varen koers en de hiermee samenhangende consequenties. Het management zal gedemotiveerd raken ten gevolge van de vele onzekerheden over baangarantie, positie in de onderneming, salarisontwikkeling enzovoort. De medewerkers zullen hierdoor ook minder gemotiveerd worden, waardoor een uittocht dreigt van getalenteerde organisatieleden. Bij overnames liggen maar al te veel headhunters op de loer. Het vrijwillig vertrek van zo’n vijf tot tien procent van de medewerkers vormt bij een fusie of overname zeker geen uitzondering. Dit is natuurlijk onder meer afhankelijk van de schaarste op de arbeidsmarkt en de kwaliteit van de medewerker. Zeker in organisaties met een informeel karakter kan een leegloop van ervaren en met de organisatie bekende managers en medewerkers desastreuze gevolgen hebben. Deze vrijgekomen arbeidsplaatsen te laten herbezetten door nieuwe medewerkers kost veel inwerktijd, aangezien veel kennis en ervaring niet op schrift gesteld is en daardoor moeilijk overdraagbaar.
Als laatste probleemgebied spelen te hoge verwachtingen van de fusie, zowel kwantitatief als kwalitatief, een belangrijke rol. Zeker indien men op zeer korte termijn een hoog rendement verwacht.
De hiervoor genoemde, veel voorkomende problemen zullen serieus in overweging moeten worden genomen bij een voorgenomen fusie of overname. Verder kan de kans van slagen van een fusie of overname worden vergroot indien:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *