Kennismanagement

Gerelateerde afbeelding

Kennismanagement is gericht op het realiseren van een hoog rende- kennismanagement ment van de productiefactor kennis. Het gaat hierbij zowel om leerrendement als om financieel rendement. Leerrendement wil zeggen dat de leerrendement medewerker in staat is het geleerde succesvol toe te passen. Het is voor een organisatie financieel rendabel als deze investering in leren ook te gelde kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. Centraal in het managen van kennis staat de kenniswaarde- kenniswaardeketen keten.
kennis kennis toepassen evalueren Toelichting: De verschillende elementen van de kenniswaardeketen zijn verbonden met de missie, de visie, de doelen en de strategie van de organisatie. Kennisontwikkeling begint altijd met het vaststellen van de benodigde kennis en een inventarisatie van de beschikbare kennis. Twaalf richtlijnen voor kennismanagement 1 Kennis is chaotisch Omdat kennis onlosmakelijk verbonden is met haar context, kun je het kennisaspect niet afzonderen. 2 Kennis is zelforganiserend Alleen die kennis wordt opgebouwd die nodig is om de doelstellingen van de organisatie te bereiken en waaraan medewerkers behoefte hebben om hun werk te kunnen uitvoeren. 3 Kennis behoeft een sociale context Kennis is als het leven zelf. Beide zijn gesitueerd in een sociale context. Niets illustreert dat principe beter dan het Internet. 4 Taal is het transportmiddel voor kennis Zonder een taal om onze ervaringen te beschrijven, kunnen we onze kennis niet op anderen overbrengen. Uitwisseling van kennis binnen de organisatie betekent dat we talen moeten ontwikkelen om onze werkervaring te beschrijven.
Hoe meer kennis je probeert vast te leggen, des te meer glipt ze weg Het is verleidelijk om te proberen kennis te codificeren, bijvoorbeeld in documenten, patenten, bibliotheken en databases. Maar te veel strakheid en formaliteit leidt tot verlamming van creativiteit. 6 Losser is waarschijnlijk beter Systemen met een groot aanpassingsvermogen doen chaotisch aan. Het overlevingscijfer van heterogene, gedecentraliseerde systemen is hoger. Dus als we kennis proberen strak te beheersen, verspillen we wellicht middelen en energie. 7 Er bestaat geen enkele, definitieve oplossing Kennis verandert voortdurend. Voorlopig lijkt de beste methode van kantoorruimte huren rotterdam kennismanagement het activeren van het continue leerproces waarbij tegelijkertijd verschillende opties opengehouden worden. 8 Kennis neemt niet onbeperkt toe Uiteindelijk gaat er onvermijdelijk kennis verloren. Voor de vitaliteit en evolutie van kennis is het van essentieel belang dat we ‘ontleren; dat we oude denkwijzen loslaten en zelfs hele blokken van kennis overboord zetten. 9 Niemand heeft de leiding Kennis is een sociaal proces en dat betekent dat niemand de verantwoordelijkheid voor collectieve kennis op zich kan nemen. 1 O Je kunt geen regels en systemen opleggen Als kennis echt zelforganiserend is, kan ze het beste worden bevorderd door de obstakels weg te nemen die zelforganisatie in de weg staan. 11 Er is geen si/ver bullet Er is geen hefboompunt of beste praktijk om kennis te bevorderen. Kennis moet worden ondersteund op verschillende niveaus en op verschillende manieren. 12 Kennismanagement hangt af van de wijze waarop je kennis definieert Het ‘kennisvraagstuk’ kan zich op veel manieren voordoen. Bezorgdheid om eigendom van kennis leidt bijvoorbeeld tot kenniscodificatie, die beschermd wordt door auteursrechten en patenten. Organisaties die zich vooral op kenniscompetenties richten, zoeken met name naar effectieve manieren om kennis te creëren, aan te passen en toe te passen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *